הקמת החברה  נולדה עקב חלום משותף ליצור – דרך אמנות הקולנוע והטלוויזיה – סיפורים העוסקים בחברה הישראלית על כל גווניה, ובמטרה להוות גשר תרבותי בין הקבוצות האתניות השונות בישראל. רצון זה נובע במיוחד מהעיסוק של אסתי בזהות שלה בתור אתיופית, מהגרת, אישה, יהודיה וישראלית ולכן אנו מתמקדים בהפקות שלנו בהגברת הנראות של יוצאי אתיופיה בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים.

אנו מאמינים שחשוב שדמויות אתיופיות יופיעו בתוכניות המשודרות בפריים טיים. אנו עושים זאת על ידי יצירת דרמות, קומדיות ותוכניות ארוח ברמה גבוהה ובסטנדרטים בינלאומיים. אנו מאמינים שעל ידי יצירת תכנים אמנותיים משובחים שיוקרנו על מסך הקולנוע וישודרו בערוצי הטלויזיה המרכזיים יתקבל אותו גשר תרבותי מקרב ותתקיים קבלה אמיתית של כל הקבוצות האתניות בחברה.